Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por zonas de produción
BuquesArqueo GTPotencia CV
%TotalMedioTotalMedio
Zona I - Vigo1048,18%3.22230,9918.517178,04
Zona II - Pontevedra846,60%2.34927,9615.511184,65
Zona III - Arousa89170,05%18.95821,28130.721146,71
Zona IV - Muros282,20%95634,155.344190,86
Zona V - Fisterra30,24%196,1814147,00
Zona VI - Costa da Morte10,08%11,302525,00
Zona VII - Coruña-Ferrol16012,58%5273,295.60835,05
Zona VIII - Cedeira10,08%10,623030,06
Total 1.272 100,00% 26.033 20,47 175.897 138,28