Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por provincias
BuquesArqueo GTPotencia CV
%TotalMedioTotalMedio
A Coruña52641,35%9.91518,8564.920123,42
Pontevedra74658,65%16.11821,61110.977148,76
Total 1.272 100,00% 26.033 20,47 175.897 138,28