Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con miños por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m82085,42%7,962.8033,4230.75037,50
De 12 a 18 m14014,58%13,822.38117,0114.193101,38
Total 960 100,00% 8,81 5.184 5,40 44.943 46,82