Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con artes de marisqueo por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo454-1,73%14,46%-0,25%6718,95%12.2459,74%
Zona II - Pontevedra230-1,29%7,32%-0,10%4798,52%7.2988,33%
Zona III - Arousa1.3990,14%44,55%0,06%1.86617,96%30.16534,46%
Zona IV - Muros5333,29%16,97%0,54%6179,20%7.98431,51%
Zona V - Fisterra510,00%1,62%0,00%1222,59%1.3287,45%
Zona VI - Costa da Morte145-3,33%4,62%-0,16%2612,74%3.9887,98%
Zona VII - Coruña-Ferrol2110,96%6,72%0,06%3048,91%5.11212,76%
Zona VIII - Cedeira83-4,60%2,64%-0,13%200-13,18%2.308-5,62%
Zona IX - Mariña lucense34-2,86%1,08%-0,03%131-5,17%1.085-1,14%
Total 3.140 0,00% 100,00% 0,00% 4.651 10,09% 71.514 20,38%