Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor2375,97%4,721490,6300,00
De 0 a 50 CV3.38685,29%5,925.1771,5375.16422,20
De 50 a 100 CV2596,52%10,782.1048,1219.71176,10
De 100 a 150 CV601,51%12,8579513,257.570126,17
Máis de 150 CV280,71%14,4866123,615.063180,83
Total 3.970 100,00% 6,33 8.887 2,24 107.508 27,08