Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT2.71068,26%5,172.4600,9149.90718,42
De 1,5 a 10 GT1.10027,71%8,123.7693,4341.14237,40
De 10 a 25 GT1443,63%13,412.07214,3913.92496,69
De 25 a 100 GT160,40%15,8858536,582.535158,44
Total 3.970 100,00% 6,33 8.887 2,24 107.508 27,08