Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m3.81296,02%6,036.2841,6591.70124,06
De 12 a 18 m1583,98%13,732.60216,4715.808100,05
Total 3.970 100,00% 6,33 8.887 2,24 107.508 27,08