Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de potencia CV
Sen motorDe 0 a 50 CVDe 50 a 100 CVDe 100 a 150 CVMáis de 150 CVTotal
%%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)2375,26%3.39875,41%2936,50%972,15%2926,48%4.31795,81%
Arrastre791,75%791,75%
Artes menores2375,26%3.38675,14%2595,75%601,33%280,62%3.97088,10%
Cerco90,20%220,49%200,44%992,20%1503,33%
Enmalle10,02%50,11%130,29%180,40%370,82%
Palangre de fondo20,04%70,16%30,07%140,31%260,58%
Palangre de superficie10,02%541,20%551,22%
Pesqueiras comunitarias761,69%761,69%
Arrastre300,67%300,67%
Palangre de fondo461,02%461,02%
Pesqueiras internacionais10,02%1122,49%1132,51%
Arrastre340,75%340,75%
Cerco30,07%30,07%
Palangre de superficie10,02%751,66%761,69%
Frota de pesca2375,26%3.39875,41%2936,50%982,17%48010,65%4.506100,00%