Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña79-1,25%52,67%1,05%3.589-0,25%18.5020,22%
Lugo80,00%5,33%0,17%4270,00%2.0760,00%
Pontevedra63-5,97%42,00%-1,23%1.841-11,83%11.447-10,46%
Total 150 -3,23% 100,00% 0,00% 5.858 -4,19% 32.026 -3,89%