Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota pesqueira por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo727-3,71%16,13%-0,34%66.488-6,94%130.009-6,47%
Zona II - Pontevedra361-4,24%8,01%-0,21%11.518-3,75%29.414-3,25%
Zona III - Arousa1.719-0,75%38,15%0,36%26.0720,37%85.0039,41%
Zona IV - Muros6160,49%13,67%0,30%3.893-0,41%18.7598,58%
Zona V - Fisterra136-3,55%3,02%-0,06%942-2,85%6.048-1,09%
Zona VI - Costa da Morte289-1,70%6,41%0,00%4.2252,46%20.7762,83%
Zona VII - Coruña-Ferrol337-0,88%7,48%0,06%7.515-15,29%24.795-7,40%
Zona VIII - Cedeira128-3,03%2,84%-0,04%1.932-8,10%9.458-3,35%
Zona IX - Mariña lucense193-3,02%4,28%-0,06%27.093-0,91%60.3895,83%
Total 4.506 -1,68% 100,00% 0,00% 149.680 -4,49% 384.652 0,09%