Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de eslora
Menos de 12 mDe 12 a 18 mDe 18 a 24 mMáis de 24 mTotal
%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)3.82984,98%2615,79%972,15%1302,89%4.31795,81%
Arrastre40,09%751,66%791,75%
Artes menores3.81284,60%1583,51%3.97088,10%
Cerco140,31%681,51%631,40%50,11%1503,33%
Enmalle10,02%200,44%140,31%20,04%370,82%
Palangre de fondo20,04%140,31%90,20%10,02%260,58%
Palangre de superficie10,02%70,16%471,04%551,22%
Pesqueiras comunitarias20,04%741,64%761,69%
Arrastre300,67%300,67%
Palangre de fondo20,04%440,98%461,02%
Pesqueiras internacionais10,02%30,07%1092,42%1132,51%
Arrastre340,75%340,75%
Cerco30,07%30,07%
Palangre de superficie10,02%30,07%721,60%761,69%
Frota de pesca3.82984,98%2625,81%1022,26%3136,95%4.506100,00%