Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con artes de cerco por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña20-13,04%47,62%-3,49%70-14,24%600-16,42%
Pontevedra220,00%52,38%3,49%1161,38%1.0730,75%
Total 42 -6,67% 100,00% 0,00% 186 -5,13% 1.673 -6,17%