Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.389-0,71%54,39%0,27%1.5070,23%19.5142,15%
Lugo10,00%0,04%0,00%00,00%80,00%
Pontevedra1.164-1,77%45,58%-0,27%1.083-3,24%20.067-2,34%
Total 2.554 -1,20% 100,00% 0,00% 2.591 -1,25% 39.589 -0,18%