Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcacion por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor39115,31%-3,93%4,712350,6000,00
De 0 a 50 CV2.12183,05%-0,33%5,332.1531,0136.32317,13
De 50 a 100 CV351,37%-18,60%8,851594,552.36467,55
De 100 a 150 CV60,23%0,00%10,57386,31742123,67
Máis de 150 CV10,04%0,00%11,3565,99160160,00
Total 2.554 100,00% -1,20% 5,30 2.591 1,01 39.589 15,50