Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con artes de marisqueo por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor41613,09%-3,93%4,702500,6000,00
De 0 a 50 CV2.62582,63%-0,61%5,563.1531,2048.33318,41
De 50 a 100 CV1193,75%-9,85%10,067546,348.96275,31
De 100 a 150 CV130,41%-7,14%10,90997,581.648126,77
Máis de 150 CV40,13%0,00%11,21328,08670167,50
Total 3.177 100,00% -1,46% 5,64 4.288 1,35 59.613 18,76