Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con artes de marisqueo por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.706-0,93%53,70%0,29%2.240-1,35%28.0110,46%
Lugo24-7,69%0,76%-0,05%106-5,11%835-6,18%
Pontevedra1.447-1,96%45,55%-0,24%1.941-2,93%30.767-2,29%
Total 3.177 -1,46% 100,00% 0,00% 4.288 -2,17% 59.613 -1,08%