Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor3059,48%-2,56%4,721920,6300,00
De 0 a 50 CV2.55179,27%-0,35%5,873.8911,5349.78419,52
De 50 a 100 CV2668,27%-1,85%11,132.3288,7520.69077,78
De 100 a 150 CV692,14%2,99%12,7989412,968.696126,04
Máis de 150 CV270,84%-3,57%14,7462823,245.144190,52
Total3.218100,00%-0,65%6,427.9322,4684.31526,20