Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m3.03794,38%-0,59%5,995.0411,6666.12121,77
De 12 a 18 m1815,62%-1,63%13,662.89115,9718.194100,52
Total3.218100,00%-0,65%6,427.9322,4684.31526,20