Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT2.12265,94%-0,75%4,931.5060,7129.31213,81
De 1,5 a 10 GT92128,62%-0,43%8,503.5433,8537.04540,22
De 10 a 25 GT1544,79%-0,65%13,332.18414,1814.72095,58
De 25 a 100 GT210,65%0,00%15,7969933,273.238154,19
Total3.218100,00%-0,65%6,427.9322,4684.31526,20