Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor3139,66%-17,20%4,721980,6300,00
De 0 a 50 CV2.56079,04%-2,81%5,883.9151,5349.82619,46
De 50 a 100 CV2718,37%0,00%11,172.4118,9021.15878,07
De 100 a 150 CV672,07%-2,90%12,7886212,868.451126,14
Máis de 150 CV280,86%3,70%13,9660821,727.484267,29
Total3.239100,00%-4,14%6,427.9952,4786.92026,84