Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con artes de nasas
Datos mediosBuquesEsloraArqueoPotencia
VarMetrosVarGTVarCVVar
Nasa butrón63-15,31-0,050,85-0,0320,68-0,05
Nasa de anguía41-34,840,020,590,0015,190,13
Nasa de camarón1.371-805,120,010,910,0016,340,32
Nasa de centola1116,420,662,930,9032,919,51
Nasa de choco236-324,760,040,630,0214,981,42
Nasa de conguito305,400,001,050,0013,000,00
Nasa de lagosta4-110,030,987,331,3553,75-3,25
Nasa de nécora1.711-276,250,032,060,0225,370,24
Nasa de polbo1.445-408,040,084,410,0839,970,78
Nasa fanequeira20-411,66-0,179,67-0,3778,55-5,58
Nasas3.239-1406,420,072,470,0726,840,81