Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con artes de nasas por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.643-2,61%50,73%0,80%4.514-1,11%41.037-0,38%
Lugo934,49%2,87%0,24%6583,42%5.2275,27%
Pontevedra1.503-6,24%46,40%-1,04%2.822-2,89%40.656-2,72%
Total3.239-4,14%100,00%0,00%7.995-1,39%86.920-1,17%