Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con liña ou cordel por nº de licenzas
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
1 licenza342,27%-59,52%4,59250,742547,46
2 licenzas28719,20%-13,55%4,861790,622.3238,09
3 licenzas44429,70%-5,53%4,842960,674.45110,03
4 licenzas40326,96%-4,95%5,295301,326.67216,56
5 licenzas32721,87%-2,10%6,367972,448.31025,41
Total1.495100,00%-9,06%5,291.8271,2222.00914,72