Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT1.33589,30%-9,68%4,848750,6614.17410,62
De 1,5 a 10 GT1328,83%-4,35%7,894083,094.53434,35
De 10 a 25 GT241,61%0,00%14,2339616,492.752114,69
De 25 a 100 GT40,27%0,00%16,3014937,28549137,25
Total1.495100,00%-9,06%5,291.8271,2222.00914,72