Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.46698,06%-9,23%5,111.2720,8718.60912,69
De 12 a 18 m291,94%0,00%14,5055519,133.400117,26
Total1.495100,00%-9,06%5,291.8271,2222.00914,72