Permisos de marisqueo a pé 2015

Zonas de produción. Situación de permisos de marisqueo a pé a 31/12/2015
 %
Zona I - Vigo50413,17%
Zona II - Pontevedra43011,24%
Zona III - Arousa1.68844,12%
Zona IV - Muros48112,57%
Zona V - Fisterra711,86%
Zona VI - Costa da Morte2356,14%
Zona VII - Coruña-Ferrol2997,81%
Zona VIII - Cedeira621,62%
Zona IX - Mariña561,46%
TOTAL3.826100,00%