Ocupesca 2011

Facturación na acuicultura por estrato (ano 2010)
 Facturación en miles de euros%N.º de ocupados%Euros por ocupado
Bateas159.13157,58%4.61277,18%34.505
Parques de cultivo10.5313,81%70911,87%14.845
Granxas e criadeiros106.71438,61%65410,95%163.067
TOTAL276.376100,00%5.976100,00%46.250