Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m138,84%10,78947,211.08783,62
De 12 a 18 m6644,90%14,901.40821,3410.255155,38
De 18 a 24 m6342,86%21,083.87861,5518.387291,86
Máis de 24 m53,40%26,17519103,811.874374,88
Total 147 100,00% 17,57 5.899 40,13 31.604 214,99