Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con vetas por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m68284,62%7,662.1773,1924.11635,36
De 12 a 18 m12415,38%13,802.10016,9312.421100,17
Total 806 100,00% 8,60 4.277 5,31 36.536 45,33