Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con vetas por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo95-1,04%11,79%0,15%452-0,28%5.1550,39%
Zona II - Pontevedra92-4,17%11,41%-0,22%385-3,01%4.463-2,36%
Zona III - Arousa197-0,51%24,44%0,44%884-5,03%8.006-3,22%
Zona IV - Muros133-0,75%16,50%0,26%402-6,26%3.5901,17%
Zona V - Fisterra55-5,17%6,82%-0,21%507-6,29%3.213-5,56%
Zona VI - Costa da Morte721,41%8,93%0,33%739-3,23%4.349-0,62%
Zona VII - Coruña-Ferrol85-3,41%10,55%-0,12%367-6,29%3.454-3,95%
Zona VIII - Cedeira31-3,13%3,85%-0,03%165-3,36%1.344-2,30%
Zona IX - Mariña lucense46-11,54%5,71%-0,60%375-5,90%2.962-6,32%
Total 806 -2,30% 100,00% 0,00% 4.277 -4,46% 36.536 -2,41%