Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de cerco por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
De 0 a 50 CV3477,27%7,581012,9888726,09
De 50 a 100 CV920,45%10,77667,3671078,89
Máis de 150 CV12,27%14,502828,14175175,00
Total 44 100,00% 8,39 196 4,45 1.772 40,27