Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de cerco por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña215,00%47,73%3,28%796,94%6903,60%
Pontevedra23-8,00%52,27%-3,28%117-6,11%1.082-6,64%
Total 44 -2,22% 100,00% 0,00% 196 -1,24% 1.772 -2,90%