Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de potencia CV
Sen motorDe 0 a 50 CVDe 50 a 100 CVDe 100 a 150 CVMáis de 150 CVTotal
%%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)1914,30%3.41776,99%2806,31%952,14%2786,26%4.26196,01%
Arrastre701,58%701,58%
Artes menores1914,30%3.40776,77%2485,59%591,33%270,61%3.93288,60%
Cerco90,20%210,47%190,43%982,21%1473,31%
Enmalle30,07%120,27%170,38%320,72%
Palangre de fondo10,02%80,18%40,09%150,34%280,63%
Palangre de superficie10,02%511,15%521,17%
Pesqueiras comunitarias721,62%721,62%
Arrastre290,65%290,65%
Palangre de fondo430,97%430,97%
Pesqueiras internacionais10,02%1042,34%1052,37%
Arrastre320,72%320,72%
Cerco30,07%30,07%
Palangre de superficie10,02%691,55%701,58%
Frota de pesca1914,30%3.41776,99%2806,31%962,16%45410,23%4.438100,00%