Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de eslora
Menos de 12 mDe 12 a 18 mDe 18 a 24 mMáis de 24 mTotal
%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)3.79485,49%2515,66%972,19%1192,68%4.26196,01%
Arrastre40,09%661,49%701,58%
Artes menores3.78085,17%1523,42%3.93288,60%
Cerco130,29%661,49%631,42%50,11%1473,31%
Enmalle180,41%120,27%20,05%320,72%
Palangre de fondo10,02%150,34%110,25%10,02%280,63%
Palangre de superficie70,16%451,01%521,17%
Pesqueiras comunitarias20,05%701,58%721,62%
Arrastre290,65%290,65%
Palangre de fondo20,05%410,92%430,97%
Pesqueiras internacionais10,02%20,05%1022,30%1052,37%
Arrastre320,72%320,72%
Cerco30,07%30,07%
Palangre de superficie10,02%20,05%671,51%701,58%
Frota de pesca3.79485,49%2525,68%1012,28%2916,56%4.438100,00%