Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m149,33%10,851087,711.16283,00
De 12 a 18 m6845,33%14,961.47821,7310.615156,11
De 18 a 24 m6342,00%20,883.75359,5718.374291,65
Máis de 24 m53,33%26,17519103,811.874374,88
Total 150 100,00% 17,44 5.858 39,05 32.026 213,51