Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con Nasa para polbo por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.14488,68%7,313.1932,7938.66133,79
De 12 a 18 m14611,32%13,742.41316,5314.41798,74
Total 1.290 100,00% 8,04 5.606 4,35 53.077 41,15