Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con percebe por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor71,23%4,3440,5700,00
De 0 a 50 CV53293,17%6,088341,5713.52825,43
De 50 a 100 CV295,08%9,641565,382.05070,69
De 100 a 150 CV20,35%11,34157,38227113,50
Máis de 150 CV10,18%10,5087,83170170,00
Total 571 100,00% 6,27 1.017 1,78 15.976 27,98