Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con percebe por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m56899,47%6,239831,7315.70827,65
De 12 a 18 m30,53%12,613411,2026889,33
Total 571 100,00% 6,27 1.017 1,78 15.976 27,98