Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con artes de anzol por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor1075,56%4,74660,6100,00
De 0 a 50 CV1.64385,40%5,852.4211,4734.51321,01
De 50 a 100 CV1155,98%11,311.0599,218.65175,22
De 100 a 150 CV412,13%13,1859314,475.148125,57
Máis de 150 CV180,94%15,0546926,083.318184,34
Total 1.924 100,00% 6,35 4.608 2,40 51.630 26,83