Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con artes de anzol por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.82094,59%5,922.8121,5440.92722,49
De 12 a 18 m1045,41%13,911.79717,2810.703102,91
Total 1.924 100,00% 6,35 4.608 2,40 51.630 26,83