Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.205-0,58%48,75%0,27%2.096-2,55%24.642-0,27%
Lugo50-5,66%2,02%-0,10%243-12,67%2.088-13,29%
Pontevedra1.217-1,46%49,23%-0,17%1.905-0,15%28.383-0,36%
Total 2.472 -1,12% 100,00% 0,00% 4.243 -2,15% 55.113 -0,88%