Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo324-1,82%13,11%-0,09%590-2,49%9.058-3,20%
Zona II - Pontevedra252-1,95%10,19%-0,09%524-0,25%7.896-0,64%
Zona III - Arousa1.094-1,44%44,26%-0,14%1.405-0,22%19.2480,68%
Zona IV - Muros3281,23%13,27%0,31%5500,32%5.4734,12%
Zona V - Fisterra69-8,00%2,79%-0,21%179-11,88%1.815-6,06%
Zona VI - Costa da Morte136-1,45%5,50%-0,02%319-10,42%4.056-6,28%
Zona VII - Coruña-Ferrol1663,11%6,72%0,28%3416,61%4.2694,83%
Zona VIII - Cedeira454,65%1,82%0,10%743,16%1.0445,03%
Zona IX - Mariña lucense58-6,45%2,35%-0,13%261-12,56%2.254-13,31%
Total 2.472 -1,12% 100,00% 0,00% 4.243 -2,15% 55.113 -0,88%