Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m20593,61%-4,21%7,967163,497.09134,59
De 12 a 18 m146,39%0,00%12,5715010,711.31794,07
Total 219 100,00% -3,95% 8,25 866 3,95 8.408 38,39