Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña104-2,80%47,49%0,56%286-3,66%2.490-3,68%
Pontevedra115-4,96%52,51%-0,56%580-3,69%5.918-3,30%
Total 219 -3,95% 100,00% 0,00% 866 -3,68% 8.408 -3,41%