Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con liña ou cordel por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña789-1,25%57,47%0,60%902-0,36%11.0702,00%
Lugo20-9,09%1,46%-0,11%181-20,14%1.693-16,27%
Pontevedra564-3,42%41,08%-0,49%5561,94%8.6550,34%
Total 1.373 -2,28% 100,00% 0,00% 1.639 -2,28% 21.417 -0,39%