Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota de artes menores con artes de anzol por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor24112,17%-4,37%4,741440,6000,00
De 0 a 50 CV1.56478,99%-1,20%5,722.1501,3728.13017,99
De 50 a 100 CV1185,96%-9,92%11,331.0999,328.86875,15
De 100 a 150 CV391,97%-13,33%13,2456614,524.902125,70
Máis de 150 CV180,91%5,88%15,1442823,803.499194,39
Total 1.980 100,00% -2,37% 6,17 4.389 2,22 45.399 22,93