Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de potencia CV
Sen motorDe 0 a 50 CVDe 50 a 100 CVDe 100 a 150 CVMáis de 150 CVTotal
%%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)47810,32%3.22869,70%3066,61%1052,27%3016,50%4.41895,40%
Arrastre841,81%841,81%
Artes menores47810,32%3.21569,42%2735,90%641,38%290,63%4.05987,65%
Cerco100,22%210,45%210,45%1002,16%1523,28%
Enmalle10,02%60,13%150,32%180,39%400,86%
Palangre de fondo20,04%60,13%40,09%130,28%250,54%
Palangre de superficie10,02%571,23%581,25%
Pesqueiras comunitarias911,97%911,97%
Arrastre420,91%420,91%
Palangre de fondo491,06%491,06%
Pesqueiras internacionais20,04%1202,59%1222,63%
Arrastre400,86%400,86%
Cerco30,06%30,06%
Palangre de superficie20,04%771,66%791,71%
Frota de pesca47810,32%3.22869,70%3066,61%1072,31%51211,06%4.631100,00%