Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña72-5,26%47,37%-0,73%3.299-1,35%16.720-2,38%
Lugo90,00%5,92%0,22%5090,00%2.4860,00%
Pontevedra71-2,74%46,71%0,51%2.196-3,40%13.313-4,28%
Total 152 -3,80% 100,00% 0,00% 6.004 -2,00% 32.519 -2,99%