Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2012

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de eslora
Menos de 12 mDe 12 a 18 mDe 18 a 24 mMáis de 24 mTotal
%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)3.91184,45%2705,83%982,12%1393,00%4.41895,40%
Arrastre40,09%801,73%841,81%
Artes menores3.89284,04%1673,61%4.05987,65%
Cerco160,35%671,45%641,38%50,11%1523,28%
Enmalle10,02%230,50%140,30%20,04%400,86%
Palangre de fondo20,04%130,28%90,19%10,02%250,54%
Palangre de superficie70,15%511,10%581,25%
Pesqueiras comunitarias10,02%901,94%911,97%
Arrastre420,91%420,91%
Palangre de fondo10,02%481,04%491,06%
Pesqueiras internacionais10,02%70,15%1142,46%1222,63%
Arrastre10,02%390,84%400,86%
Cerco30,06%30,06%
Palangre de superficie10,02%60,13%721,55%791,71%
Frota de pesca3.91184,45%2715,85%1062,29%3437,41%4.631100,00%