Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con artes de cerco por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
De 0 a 50 CV3678,26%-5,26%7,501002,7990625,18
De 50 a 100 CV919,57%0,00%10,68677,4571078,89
Máis de 150 CV12,17%0,00%14,502828,14175175,00
Total46100,00%-4,17%8,281954,251.79138,95